ตู้อบ/ตู้แช่

ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน

พ, 03/08/2016 - 11:43 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน

พ, 27/07/2016 - 11:45 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

ศ, 25/10/2013 - 16:55 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  การพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

  ศ, 25/10/2013 - 16:53 — admin5
  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ

   ศ, 25/10/2013 - 16:08 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน

    ศ, 25/10/2013 - 16:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

    พ, 15/05/2013 - 10:37 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
    92/182 ซอย 28 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

    งบปี พ.ศ.: 
    2549

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

    จ, 17/12/2012 - 16:20 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

    งบปี พ.ศ.: 
    2546
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2)

     จ, 17/12/2012 - 15:08 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องปี 44,45)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

     งบปี พ.ศ.: 
     2545
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต

      ศ, 23/11/2012 - 14:46 — admin
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายอำไพ เปี่ยมอรุณ
      ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

      งบปี พ.ศ.: 
      2544
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว