เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ

พ, 25/07/2012 - 20:13 — admin
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2548
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องแกะกลีบกระเทียม

  พ, 25/07/2012 - 20:11 — admin
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2548
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง

   พ, 25/07/2012 - 20:11 — admin
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2548
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นยำในการปลูก

    พ, 25/07/2012 - 17:39 — admin
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2548
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร

     พ, 25/07/2012 - 17:37 — admin
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน

     งบปี พ.ศ.: 
     2548
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

      พฤ, 19/07/2012 - 19:22 — admin
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์

       พฤ, 05/07/2012 - 00:34 — admin
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2551
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว