เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล

โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน

จ, 09/10/2017 - 18:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

MTEC

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน

  อ, 02/08/2016 - 11:36 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว