มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง

จ, 09/07/2012 - 23:42 — admin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2552
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่)

  จ, 09/07/2012 - 23:40 — admin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2552
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล

   พฤ, 05/07/2012 - 00:14 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2550
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องกรองน้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาล
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ

    พ, 04/07/2012 - 00:30 — admin
    รายละเอียด: 

    สร้างโดย
    ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    02-9428555 ต่อ 1803

    งบปี พ.ศ.: 
    2549
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว