เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต

เครื่องบรรจุเครื่องแกงแบบถุงกึ่งอัตโนมัติ RID63

พ, 01/07/2020 - 15:16 — admin5
รายละเอียด: 

จากการศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องแกงที่ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้สรุปผลดังต่อไปนี้

1).ยอดการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

2).ในกระบวนการผลิตยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องแกงตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทันสมัยและจะส่งผลต่อการผลิตในภาครวม

จากปัญหากระบวนการในการผลิตเครื่องแกงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงทำให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ปรึกษาและบูรณาการร่วมกันกับคณะฯผู้จัดทำโครงการโดยได้ข้อสรุปที่จะต้องสร้างเครื่องบรรจุเครื่องแกงแบบถุงกึ่งอัตโนมัติที่มีขนาด 40 กรัมต่อถุง โดยมียอดการผลิต 500 ถุงต่อวัน หรือ15,000 ถุงต่อเดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง 

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุน้ำจิ้มเอนกประสงค์แบบ 2 หัวจ่าย RID63

  พ, 01/07/2020 - 15:03 — admin5
  รายละเอียด: 

   แนวคิดเบื้องต้นของหลักการทำงานของเครื่องจักร ใช้หลักการการบรรจุน้ำจิ้มแบบใช้กรวยพลาสติกแบบเดิมที่กลุ่มฯได้ดำเนินการในปัจจุบัน โดยอาศัยการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ดังนั้นเพื่อให้ได้จำนวนปริมาณการบรรจุน้ำจิ้มที่มากขึ้น คณะทำงานได้ออกแบบกรวย (Tri clamp conical hopper) ให้มีขนาดเท่ากับปริมาณการผลิตน้ำจิ้มในแต่ละครั้ง การเพิ่มอัตราการบรรจุน้ำจิ้มให้ได้ปริมาณจำนวนขวดที่มากขึ้นนั้น คณะทำงานได้ออกแบบให้อัตราการไหลให้มีความเร็วขึ้นโดยการเพิ่มแรงอัดเพื่อให้น้ำจิ้มไหลได้เร็วขึ้น นอกจากนี้แล้วได้อาศัยการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) อนึ่งการบรรจุน้ำจิ้มโดยวิธีการแบบเดิม  สามารถบรรจุครั้งละ 1ขวดเท่านั้น เพื่อให้การทำงานให้มีความสมดุลต่อหลักการทางธรรมชาติ จึงได้ออกแบบหัวจ่ายการบรรจุน้ำจิ้มใส่ขวดเป็นแบบ 2 หัวจ่าย เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุ ตลอดจนได้ใช้พลังงานกลมาทดแทนในกระบวนการบรรจุเป็นบางส่วน ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มสมรรถนะและลดความเมื่อยล้าได้ 

        ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร เริ่มต้นด้วยการตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักรก่อนที่จะเปิดเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรพร้อมที่จะใช้งานก็เทน้ำจิ้มลงในกรวย (Conical hopper) และนำขวดที่จะบรรจุน้ำจิ้มมารองรับที่หัวจ่ายทั้งสอง จากนั้นทำการกดปุ่มสตารท์เพื่อให้เครื่องจักรทำงาน เมื่อกดปุ่มสตารท์แล้วชุดส่งกำลังก็จะขับหมุนเพลาเพื่อทำให้ชุดกระบอกสูบ (Tri clamp cylinder set) มีการเคลื่อนที่ขึ้นและลง ในจังหวะที่กระบอกสูบมีการเคลื่อนที่ลงเป็นการดูดน้ำจิ้มเข้ากระบอกสูบ และในจังหวะที่กระบอกสูบเคลื่อนที่ขึ้นก็เป็นการฉัดอัดน้ำจิ้มให้ไหลเข้าสู่ขวดบรรจุ ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าการบรรจุใส่ขวด” การปรับปริมาตรการบรรจุสามารถปรับได้ที่ระยะชักของกระบอกสูบ และการเพิ่มความในการบรรจุสามารถปรับได้โดยชุดควบคุมทางไฟฟ้า (Electrical control unit) โดยอาศัยAsynchronousเป็นตัวควบคุม อีกทั้งสามารถป้องกันอันตรายจากการไฟฟ้าได้ เพื่อไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้ใช้และเครื่องจักรได้ 

  การบำรุงรักษา เครื่องจักรสามารถถอดล้างในส่วนของกรวยและชุดกระบอกอัดได้ อีกทั้งวัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลส เครื่องจักรสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายเนื่องจากเครื่องจักรไม่มีความสับซ้อนและง่ายต่อการถอดประกอบ 

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง RID63

   พ, 01/07/2020 - 13:59 — admin5
   รายละเอียด: 

   จจุบันประเทศไทยได้มีการทำประมงอย่างแพร่หลายขยายมูลค่าจากธุรกิจในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ถูกส่งจำหน่ายไปยังตลาดแห่งใหญ่ รวมทั้งมีการรับซื้อจากแหล่งท่าเรือประมงเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและนำไปขายตามเว็บไซต์ออนไลน์เป็นธุรกิจออนไลน์ที่ปัจจุบันคนนิยมทำกันเป็นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยบางจังหวัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากจากต่างจังหวัดซึ่งทำให้ราคานั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่ง ส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่ค่อยซื้อบริโภคปลาแป๊ะกังในรูปแบบสดเพราะเก็บรักษาได้ไม่นานปลาก็จะเน่าเสีย ซึ่งการเก็บรักษานั้นทำด้วยการนำล้างทำความสะอาดและต้องแช่เย็นทันทีและมีระยะเวลาการเก็บรักษาได้ไม่นาน ท่าเรือประมงบางแหล่งมีการติดต่อรับซื้อจากโรงงานทำน้ำปลาเป็นจำนวนหลายตันในช่วงฤดูที่ปลาชุกชุม เพื่อนำไปตุนกักเก็บไว้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะปลาแป๊ะกังนั้นสามารถดองเค็มถูกแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาดองเค็มเป็นปีๆ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการแปรรูปอาหารก็คือการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งการเพิ่มปริมาณการผลิตให้พอเพียงต่อความต้องการ ชาวบ้านในพื้นที่ดอนหอยหลอดที่ทำประมงส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้แรงงานคนในการขอดเกล็ดปลา เนื่องจากปลแป๊ะกังเป็นปลาเนื้ออ่อนนิ่มและเกล็ดอ่อน ทำให้ต้องขอดเกล็ดปลาออกด้วยมือเท่านั้น และยังไม่มีเครื่องจักรในการขอดเกล็ดปลาออก (ในท้องตลาดมีแต่เครื่องขอดเกล็ดปลาเนื้อแข็ง เช่น ปลานิล ปลาช่อน เป็นต้น เท่านั้น) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีความคิดอยากได้เครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกังที่อำนวยความสะดวกในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว 

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    หุ่นยนต์เอไอ VCE63

    พ, 01/07/2020 - 10:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้ฉลาดขึ้น ปัญหาการเชื่อมโลหะขนาดใหญ่ด้วยหุ่นยนต์ คือชิ้นงานไม่สามารถประกอบได้ตามแบบ ดังนั้น จึงต้องท าให้หุ่นยนต์รู้ถึงแนวเชื่อมที่คลาดเคลื่อนไป เพื่อก าหนดให้หัวเชื่อมตรงต าแหน่งเชื่อมได้อย่างแม่นย า

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
    ภาพประกอบ: 
    หุ่นยนต์เอไอ VCE63
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

     พ, 11/09/2019 - 14:57 — admin5
     รายละเอียด: 

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

     การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

     วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

     นายกรวิชญ์   เผื่อนดา

     083-7677452

     sumanin0229@gmail.com

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
     ภาพประกอบ: 
     เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     SME
     ภาพหน้าปก: 

     การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบการผลิตผ่านเว็บแอป

     พ, 11/09/2019 - 11:51 — admin5
     รายละเอียด: 

     รางวัลที่ 2

     สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

     การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

     ติดต่อ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด 02-910-9536

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
     ภาพประกอบ: 
     การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบการผลิตผ่านเว็บแอป

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง

     ศ, 30/08/2019 - 10:34 — admin5
     รายละเอียด: 

     กำลังการผลิต 12กก/ชม

     ใช้พลังงานไฟฟ้า 6.4หน่วย/วัน

     ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

      

     ติดต่อ นายสัจกร ทองมีเพชร

     วิทยาลัยการอาชีพไชยา

     092-370-7052

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
     ภาพประกอบ: 
     เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ระดับงานวิจัย
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      SME
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง

      พฤ, 29/08/2019 - 14:07 — admin5
      รายละเอียด: 

      กำลังการผลิต 80กก/ชม

      ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.8kw

      ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และมีระบบตรวจจับการทำงานที่ผิดพลาด

      กระเทาะเปลือกและคัดแยกได้ 3 ขนาด

       

      ติดต่อ นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

      วิทยำลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

      083-506-4479

       

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2562
      ภาพประกอบ: 
      เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ระดับงานวิจัย
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ

       พฤ, 29/08/2019 - 11:06 — admin5
       รายละเอียด: 

       ใช้การหมุดเวียงในการแยกน้ำผึ้งออกจากแผง

       กำลังการผลิต 96แผง/ชม

       ใช้เครื่องยนต์เบนชิน 5แรงม้า +แบตเตอรี่12v

       ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

        

       ติดต่อ นายเอกชัย ไก่แก้ว

       วิทยาลัยเทคนิคแพร่

       091-118-1119

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
       ภาพประกอบ: 
       เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ระดับงานวิจัย
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        SME
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง

        พ, 21/08/2019 - 15:31 — admin5
        รายละเอียด: 

        เครื่องซีลถุงที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความรวดเร็วในการทำงาน

        กำลังการผลิต 30 เมตรต่อราที

        ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและสั่งงานผ่นหน้าจอทัดสกรีน

        มีแผ่นอะคลีลิคป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขณะเครื่องจักรทำงาน

        เพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุให้มีความเร็วความแม่นยำสูง

        ผู้ผลิต

        บ.ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด

        นายวิโรจน์ สิทธิพฤกษ์

        02-118-3991

        งบปี พ.ศ.: 
        2562
        ภาพประกอบ: 
        เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว