โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร

พ, 25/07/2012 - 17:37 — admin
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2548
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกรีดยาง

  พ, 25/07/2012 - 17:30 — admin
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2548
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว