เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ

จ, 26/02/2018 - 13:59 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายวิรุณ โมนะตระกูล

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: