หัตถกรรม

เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย

จ, 05/08/2013 - 11:23 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ผู้ใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใยกล้วยป่าฟาง จ.พะเยา

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเจาะรูขวานโลหะ

  จ, 05/08/2013 - 11:21 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายธีทัต ดลวิชัย ผู้ใช้ กลุ่มตีเหล็กทำขวานเจาะ จ.นครราชสีมา

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก

   จ, 05/08/2013 - 11:07 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา นายสุทธิพร คงเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

   ผู้ใช้ กลุ่มผ้าบาติก หัตถศิลป์ดินไทย จ.ชลบุรี

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผสมนวดดินแบบต่อเนื่องสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ

    ศ, 16/11/2012 - 14:00 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายบรรชา สุภาวงศ์
    ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

    งบปี พ.ศ.: 
    2543
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว

     ศ, 16/11/2012 - 13:57 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสุรพล ภูมิพระบุ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     งบปี พ.ศ.: 
     2543
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องมือการผลิตกระดาษด้วยมือในเชิงการค้า

      ศ, 16/11/2012 - 13:19 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายวิชา หมั่นทำการ
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.เมือง จ.นครปฐม

      งบปี พ.ศ.: 
      2543
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

       พ, 14/11/2012 - 12:54 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายบรรชา สุภาวงศ์ (นายช่างเทคนิคระดับ 4)
       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       123 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

       งบปี พ.ศ.: 
       2542
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

        จ, 05/11/2012 - 14:55 — admin5
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องถึงปี 40-41)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นายบรรชา สุภาวงศ์
        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

        งบปี พ.ศ.: 
        2541
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ

         อา, 14/10/2012 - 15:37 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายประสาน แสงเขียว
         สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

         งบปี พ.ศ.: 
         2555
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์

          อา, 14/10/2012 - 15:31 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

          งบปี พ.ศ.: 
          2555
          ภาพประกอบ: 
          เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์
          เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว