เครื่องเหลาหวาย

อ, 19/08/2014 - 10:59 — admin5
รายละเอียด: 

 

ผู้พัเครื่องเหลาหวาย

Hone Rattan Machine

          เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณค่า และสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การเหลาหวายนั้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการเตรียมวัสดุในการทำเครื่องจักสานที่ต้องใช้ทักษะและแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งลักษณะการเหลาคล้ายการปอกผลไม้หรือเหลาดินสอ ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร และคนที่สามารถทำงานด้านนี้เริ่มหายากในปัจจุบัน ดังนั้น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงพัฒนา “เครื่องเหลาหวาย” ขึ้น ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกับเครื่องกลึงของงานโลหะ โดยเปลี่ยนจากตัวโลหะมาเป็นหวายแทน และใช้ตัวเครื่องกลึง ที่มีแป้นหมุน 1 ด้าน มีตัวจำปาหรือตัวยึดอีก 1 ด้าน และมีใบมีดเป็นตัวปอกเหลา ทำให้ได้หวายที่มีขนาดสม่ำเสมอตลอดเส้น

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คุณสมบัติและสมรรถนะ

·        ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ชุดหนีบชิ้นงานเข้าเครื่อง, ใบมีดสำหรับเหลา, ชุดหนีบชิ้นงานออก และชุดควบคุมเครื่อง  

·        ตัวเครื่องทำจากโลหะเคลือบสี มีชุดจับชิ้นงานป้อนเข้าสู่ใบมีด ผ่านไปยังใบมีดซึ่งทำหน้าที่เหลาผิวหวาย และยังมีส่วนที่หวายออกจากเครื่อง โดยมีตัวชุดจับชิ้นงานออกเหมือนด้านหน้า ภายในตัวเครื่องใช้แรงของมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตัวเหลาหวาย

·        สามารถปรับการทำงานรองรับขนาดของหวายได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สามารถเหลาหวายได้ตลอดเส้นตั้งแต่ด้านหัวถึงด้านปลาย

·        ทำงานได้ต่อเนื่องเส้นต่อเส้น อัตราความเร็วในการเหลาหวาย 2 - 3 เส้นต่อนาที (ที่ความยาวเส้นหวาย 5 เมตร)

·        ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ เนื่องจากมีระบบเกียร์ทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น

·        สามารถประยุกต์ใช้กับไม้เหลี่ยม เช่น ไม้ระแนง เป็นต้น

ราคาเริ่มต้นที่   180,000  บาท/เครื่อง

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

พัฒนาโดย                 นายทวีวัฒน์  อารีย์พงศา

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 081-6321198  Email: a_thaweewat@hotmail.com

ผู้ประกอบการ         กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์หวาย  55/57 หมู่6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 081-4301068   โทรสาร  :  02-9878115

 

ฒนา
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ผู้ประกอบการ
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์หวาย นายไพเราะ ธรรมโชติ
55/517 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

งบปี พ.ศ.: 
2557
ภาพประกอบ: 
เครื่องเหลาหวาย
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: