เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ

จ, 05/08/2013 - 12:38 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายสเน่ห์ บุญรำไพ
ผู้ใช้  กลุ่มฝีมือกอมโฟธีเรียม จ.นครราชสีมา

งบปี พ.ศ.: 
2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: