หัตถกรรม

เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม

อา, 14/10/2012 - 15:30 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน นายกุลชาติ จุลเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2555
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม

  อา, 14/10/2012 - 15:29 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน นายกระวี ตรีอำนรรค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

  งบปี พ.ศ.: 
  2555
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง)

   อา, 14/10/2012 - 15:29 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2549
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์

    อา, 14/10/2012 - 15:26 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน นายฉัตรชัย โกสุม วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

    งบปี พ.ศ.: 
    2555

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน

    อา, 14/10/2012 - 15:05 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายศุภชัย ปลายเนตร
    วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
    214 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง
    จ.นครพนม 48000

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก

     อา, 14/10/2012 - 15:03 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน นายดวง ทองคำซุ่ย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย

      ส, 13/10/2012 - 00:37 — admin3
      รายละเอียด: 

      เครื่องขึ้นรูปเชือกเกลียวจากกระดาษกล้วย

      ที่มาและความสำคัญ
      ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจและถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กล้วยเป็นพืชที่ลำต้นมีเส้นใยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระดาษเยื่อกล้วยได้ ซึ่งการแปรรูปกระดาษเยื่อกล้วยให้เป็นเส้นเชือกที่มีความแข็งแรง จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแทนเชือกพลาสติกสังเคราะห์ได้ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งไร้ค่า และยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกษตรกรอีกแนวทางหนึ่ง

      คุณลักษณะ
      ตัวเครื่องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก, ชุดลำเลียงเชือก, ชุดเก็บเส้นเชือก, และ ชุดควบคุมเครื่อง
      การทำงานเริ่มจากติดตั้งม้วนกระดาษบนชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก โดยร้อยกระดาษเข้ารูไกด์ประคอง ทำการเปิดสวิตช์ทำงานที่ชุดควบคุมเครื่อง พร้อมกับปรับความเร็วมอเตอร์ของชุดหมุนเชือกและชุดหมุนกระดาษ เมื่อกระดาษหมุนเป็นเส้นเชือก ให้ทำการดึงเชือกผ่านชุดลำเลียงเชือกโดยร้อยเข้ารูไกด์แบริ่งและรูไกด์ตัวนำเลื่อน จากนั้นม้วนเข้ากับแกนม้วนชุดเก็บเส้นเชือก เมื่อทำการปั่นเส้นเชือกเสร็จเรียบร้อยจึงปิดสวิตซ์

      กำลังการผลิตของเครื่อง / กำลังไฟฟ้าที่ใช้
      - สามารถผลิตเส้นเชือกได้ 300 เมตร/ชั่วโมง

      ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
      - 2.2 x 1.60 x 1.25 เมตร , น้ำหนัก 75 กิโลกรัม

      ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์
      เครื่องละ 27,500 บาท

      หัวหน้าโครงการ
      นายศุภเอก ประมูลมาก
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องลอกกาบกล้วย

       ส, 13/10/2012 - 00:06 — admin3
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2552

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       ภาพประกอบ: 

       เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง

       ศ, 12/10/2012 - 21:24 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2548

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจักตอกรุ่นที่ 2

       ศ, 12/10/2012 - 17:19 — admin3
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2548
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว