เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์

จ, 18/08/2014 - 13:12 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์

  • เป็นการประยุกต์เครื่องตัด เจาะ ไสไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน  มาดัดแปลง  ประกอบเข้าด้วยกันในชุดเดียวกัน  ทำงานได้รวดเร็ว  โดยนำคุณสมบัติที่เด่นของแต่ละเครื่องมาปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้น
  • เป็นเครื่องจักร ที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (ลอกแบบ และ/หรือ ดัดแปลง) จากเครื่องต้นแบบเครื่องเจาะรู, เครื่องไสไม้ ยี่ห้อ CHEN SHENG, เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบตั้งพื้น เป็นต้น
งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: