เครื่องทำเกลียวผักตบชวา

จ, 18/08/2014 - 14:52 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องทำเกลียวจากเส้นผักตบชวา

สร้างเพื่อการต่อเส้นผักตบชวาให้มีความยาวไม่รู้จบเผื่อแก้ไข้ข้อจำกัดด้านความยาวในการผลิตงานฝีมือ และทดแทรแรงงาน

คุณสมบัติของเครื่อง

1 มีมอเตอร์เป็นตัวพากระสวยปล่อย และเก็บเส้นผักตบชวา

2 ตัวกระสวยสามารถถอดเข้าออกได้

3 มีตู้คอนโทรลควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง

4 สามารถปรับความเร็วรอบได้

5 มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว

6 สามารถประยุกต์ใช้กับวัสดุอืนได้ เช่น เชื่อกกล้วย

ราคาเริ่มต้น 120000 บาท/เครื่อง

 

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: