ยางและผลิตภัณฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์

เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

พฤ, 22/08/2019 - 13:47 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายรักพงษ์ สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นแมช จำกัด
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
800000
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์

อ, 16/02/2016 - 14:37 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง

  พฤ, 11/06/2015 - 18:09 — admin5
  รายละเอียด: 

  หัวหน้าโครงการ
  ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
  ผู้ประกอบการ
  โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เชียงราย

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่

   จ, 09/02/2015 - 11:17 — admin5
   รายละเอียด: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
   ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
   ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
   หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
   บริษัทที่ร่วมโครงการบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

             การวัดความหนืด Mooney Viscosity เป็นการทดสอบที่มีความสำคัญต่อการระบุคุณสมบัติของยางแท่งอย่างหนึ่ง โดยค่าความหนืดที่วัดได้จะสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลของยาง ยิ่งยางมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ก็จะมีค่า Mooney Viscosity สูงตามไปด้วย นอกจากนี้ค่า Mooney Viscosity ยังสามารถใช้บอกถึงการเกิด Storage Hardening ได้อีกด้วย โดยการเกิด Storage Hardening จะทำให้ความหนืดของยางแท่งมีค่าสูงขึ้น
             เครื่องทดสอบวัดค่าความหนืดมูนนี่ มีหลักการทำงานคล้ายกับ เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด (CT Internal Mixer) ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา และออกวางจำหน่ายแล้ว กล่าวคือ อุปกรณ์ทั้งสองชนิดมีการควบคุมอุปกรณ์ของห้องผสมและดาย ในลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการวัดค่าแรงบิดในขณะที่ทำการผสม / ทดสอบ ในลักษณะเดียวกันคือ การใช้อุปกรณ์ LOADCELL เป็นเซนเซอร์วัดค่าแรง แล้วนำค่าแรงที่วัดได้มาคูณค่าระยะทาง ก็จะได้ค่าแรงบิดออกมา และโปรแกรมจะแปลงค่าแรงบิดเป็นค่าความหนืดมูนนี่


   ภาพที่ 12.1  แสดง ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
   ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่(สถาบันไทย-เยอรมัน)

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

    พฤ, 05/09/2013 - 14:53 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายเกรียงศักดิ์ งามแสน
    41 หมู่ 15 ต.ชานุมาน
    อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    37210

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

    พฤ, 02/05/2013 - 15:55 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายนภดล ชูสิทธิ์
    143/22 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
    อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

    งบปี พ.ศ.: 
    2548

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2)

    ศ, 16/11/2012 - 11:29 — admin5
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องปี 42,43)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายพิทยา อำพนพนารัตน์
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
    อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

    งบปี พ.ศ.: 
    2543
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ

     พ, 14/11/2012 - 12:51 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายพิทยา อำพนพนารัตน์
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
     ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80000

     งบปี พ.ศ.: 
     2542
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว