ตู้อบ/ตู้แช่

ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1)

อ, 20/11/2012 - 09:39 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 44,45)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2544
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในการเผาพลอย

  อ, 06/11/2012 - 11:51 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

  งบปี พ.ศ.: 
  2541
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง

   อ, 06/11/2012 - 11:21 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายธานี ทับทิมโต
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์ นครนายก

   งบปี พ.ศ.: 
   2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติขนาดอุตสาหกรรม (เฟส2)

    จ, 05/11/2012 - 14:43 — admin5
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องปี 40,41)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

    งบปี พ.ศ.: 
    2541
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2)

     จ, 05/11/2012 - 14:35 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องปี 40,41)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ์
     กลุ่มงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม
     กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

     งบปี พ.ศ.: 
     2541
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2)

      จ, 05/11/2012 - 14:21 — admin5
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี 40,41)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์
      ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

      งบปี พ.ศ.: 
      2541
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1)

       จ, 05/11/2012 - 13:23 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 40,41)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายสมบูรณ์ เวชกามา
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
       ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ

       งบปี พ.ศ.: 
       2540
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1)

        จ, 05/11/2012 - 13:21 — admin5
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องปี 40,41)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ์
        กลุ่มงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
        กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

        งบปี พ.ศ.: 
        2540
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         การตากแห้งลูกหยี โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส1)

         จ, 05/11/2012 - 13:14 — admin5
         รายละเอียด: 

         (ต่อเนื่องปี 40,41)
         นักวิจัย/สถาบัน
         นายณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์
         ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

         งบปี พ.ศ.: 
         2540
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          ถังอบเมล็ดพันธุ์พืช

          จ, 05/11/2012 - 10:37 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายหัสชัย พร้าโมต
          ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินทร์
          อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

          งบปี พ.ศ.: 
          2540
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว