เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

จ, 05/08/2013 - 10:47 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายเชิดพงษ์ องอาจ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้ใช้งาน กลุ่มเกษตรกรผลิตถ่าน ต.ทุ่งใหญ่-จำปา ถ่านดำ จ. พิจิตร

งบปี พ.ศ.: 
2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: