เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw

พ, 17/10/2012 - 12:21 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2555
ภาพประกอบ: 
ขณะเครื่องกำลังเจียระไนท์เพื่อทำ  Ball Screw
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    ภาพประกอบ: