เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ

ส, 13/10/2012 - 00:31 — admin3
รายละเอียด: 

เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ

ที่มาและความสำคัญ
การผลิตลวดหนามด้วยมือเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งในชุมชนซึ่งต้องใช้เวลา และบุคลากรที่มีความชำนาญ รวมถึงต้องมีความระมัดระวังสูงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายระหว่างการผลิตได้ง่าย ทำให้การผลิตลวดหนามด้วยมือยังผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน การพัฒนาเครื่องผลิตลวดหนามแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้การผลิตลวดหนามทำได้รวดเร็วขึ้น และลดการใช้แรงงานคนลง
ลักษณะของเครื่อง
เครื่องจักรจะทำการประกอบหนามและม้วนลวดหนามที่ผลิตได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ชุดป้อนแกนลวด, ชุดประกอบหนาม, ชุดใบมีดตัดหนาม, ชุดลดความตึงของแกนลวด, ชุดกว้านพันแกนลวด, ชุดเรียงลวดหนามและชุดม้วนลวดหนาม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟต ขนาด 3 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนชุดกว้านลวด และ ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนชุดประกอบหนาม

กำลังการผลิตของเครื่อง
- อัตราการผลิตลวดหนาม เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมตรต่อนาที

ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง
- 120 X 120 X 100 เซนติเมตร, น้ำหนักเครื่อง 350 กิโลกรัม

ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์
เครื่องละ 250,000 บาท
หัวหน้าโครงการ
นายไพรทูล ไชยวงศา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: