ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พฤ, 03/11/2022 - 12:54 — sysadmin

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 !! ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 !!

 

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering) ปีงบประมาณ 2566

>> รายละเอียดโครงการ <<   
CLICK DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail : [email protected]

 

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)
CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ https://www.tgi.or.th/news-detail/33
LINK ดาวโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ https://drive.google.com/file/d/11DZ_vKIuGiRW5iNNS57-3puPNpBKiSau/view
LINK  เข้าสู่ระบบยื่นข้อเสนอโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnRdVAVk8xqyzXsmPKBILQck2R5l_Acp4QalV39oA3bEL2Vg/viewform

  
 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2566

ดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ)

CLICK LINK >>> รายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการ https://www.tgi.or.th/news-detail/34
LINK ดาวโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ https://drive.google.com/file/d/1mLY6Km3plKWbeatEW_-zCOzJYYT_wUmj/view
LINK  เข้าสู่ระบบยื่นข้อเสนอโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNuqcrn586-CEwNH00gY7ouXOdm0H6ukP5EnW5KhiYfIyx3w/viewform

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โทร 02 333 3918
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภาพประกอบ: 
ประกาศ!! เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566