!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พฤ, 05/09/2019 - 17:00 — sysadmin

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

!! โหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 63  (CLICK ที่โครงการ) !! 

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)

ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่ E-mail : machine@mhesi.go.th

►โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมช

ส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางสถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยรับบริหารโครงการ) ตามรายละเอียดในลิงค์ https://www.tgi.or.th/blog/2019/11/mhsri-tgi-2020

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563"
ลิงค์ https://tgi.or.th/th/blog/2020/04/tgi-mhesi-automation-2020

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ภาพประกอบ: 
!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563