!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พฤ, 05/09/2019 - 17:00 — sysadmin

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

!! โหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 63  (CLICK ที่โครงการ) !! 

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)

►โครงการพัฒนาสินค้าสู่ตลาด AEC

►โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน

ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่

E-mail : machine@mhesi.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

ภาพประกอบ: 
!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563