เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด)

พ, 01/08/2018 - 10:40 — admin5
รายละเอียด: 

นำถังน้ำดื่ม 20 ลิตร มาใส่ในสายพานลำเลียง  หลังจากนั้นสายพานลำเลียงจะส่งถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ไปยังตำแหน่งล้างภายในถังโดยในตำแหน่งนี้จะมีแปรงสำหรับขัดภายในของถังน้ำ ตัวแปรงจะถูกขับให้หมุนด้วย ความเร็ว 750 รอบต่อนาที เมื่อแปรงขัดภายในได้ครบตามเวลาที่กำหนดแล้วตัวแปรงจะเลื่อนขึ้นด้วยกระบอกลมและถังน้ำจะถูกส่งไปยังตำแหน่งล้างภายนอกโดยมี STOPPER เป็นตัวกั นถังน้ำให้เข้าออกได้ตรง ตำแหน่ง ในตำแหน่งขัดภายนอกนี จะใช้ฟองน้ำที่ออกแบบไว้เข้ารูปกับตัวถังน้ำเป็นตัวขัดถัง โดยถังน้ำจะถูกขับ ให้หมุนด้วยมอเตอร์ ฟองน้ำจะอยู่กับที่ และส่วนของก้นถังจะมีฟองน้ำที่วางไว้เพื่อทำหน้าที่ขัดส่วนของก้นถัง หัวขับถังให้หมุนนี้จะสามารถยกขึ้นลงด้วยกระบอกลมโดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ หัว ขับขวดจะหมุนกลับทางเพื่อคลายเกลียวหลังจากนั้นจะยกขึ้น เมื่อล้างภายนอกเสร็จแล้วถังจะถูกส่งไปยัง ตำแหน่งล้างภายในและภายนอกด้วยน้ำสะอาด ในตำแหน่งนี  จะต้องมีการพลิกถังน้ำให้คว่ำลงโดยใช้มอเตอร์ เบรกในการจับถังน้ำให้พลิกคว่ำลง 180 องศา เพื่อจะได้ทำการฉีดน้ำสะอาดเข้าไปล้างภายในถังและภายนอก ถัง ให้น้ำเป็นตัวล้างน้ำยาที่เกิดจากการล้างภายในและภายนอกถังออกให้หมด เมื่อล้างได้ครบเวลาที่กำหนด ตัวถังจะพลิกกลับมาวางอยู่บนสายพานล าเลียงและถูกปล่อยออกไปยังทางออกของเครื่องล้าง หรืออาจจะ น้ำเอาเครื่องล้างนี้ต่อเข้ากับเครื่องบรรจุเลยก็ได้  โครงสร้างของเครื่องล้างถังทำจากสแตนเลส ควบคุมการ ทำงานด้วย PLC และใช้ระบบนิวเมติกส์ 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: