เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น

พ, 01/08/2018 - 10:05 — admin5
รายละเอียด: 
การพัฒนาเครื่องตัดและใบมีดตัดขึ้นมาใช้เป็นการเฉพาะส าหรับการตัดแผ่นฉนวน ใบมีดตัดที่ออกแบบได้ท าการทดลองตัดแล้วพบว่าสามารถตัดและลบคมผิวตัดได้ในเวลาเดียวกัน
สามารถน าแผ่นฉนวนไปประกอบได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในการลบคม 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: