การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์

อ, 31/07/2018 - 16:36 — admin5
รายละเอียด: 

 การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ มีปริมาณการใช้ชิ้นส่วน/วัสดุ ที่ผลิตได้ในประเทศ ร้อยละ 20 เครื่องตัดแผ่นหนังตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพต่ าซึ่งเป็นใบมีดซึ่งมีปัญหาเมื่อใช้งานเป็นเวลานานต้องลับคม ใหม่ ท าให้เสียเวลาในการท างานตัดได้ไม่สม่ าเสมอ การตัดหนังด้วยมือใช้เวลานานในการท างาน และต้องเป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญจึงสามมารถตัดให้มีความสวยงามได้ ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาสร้าง เครื่องตัดหนัง ด้วยล าแสงเลเซอร์ ที่มีปริมาณต่อรอบการผลิตสอดคล้องกับการผลิตของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน       

สามารถตัดหนังที่มีความหนา 3-5mm.

สามารถท างานได้ต่อเนื่อง1-2 ชั่วโมง

มีระบบป้องกันหรือลดกลิ่นออกสู่ภายนอก 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  350000
  ภาพหน้าปก: