กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD)

พ, 18/04/2018 - 15:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายปิโยรส คงช่วย
ษริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ราคาเครื่องจักร: 
800000
ภาพหน้าปก: