เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD)

พ, 18/04/2018 - 14:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายกีรสิร รวิศนนท์
บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: