โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
หจก.ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์

เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่มีในท้องตลาด สามารถทำงานแทนคนได้ 15-20 คนต่อวัน กำลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ราคาเครื่องจักร: 
300000
ภาพหน้าปก: