เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก

จ, 26/02/2018 - 14:03 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รศ.สำรวจ อินแบน

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกาบาปลอดสารพิษ

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: