หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)

พ, 04/10/2017 - 10:50 — admin5
รายละเอียด: 

หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้

     (Walker Exoskeleton Robotic)

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

พัฒนาโดยการติดล้อหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเคลื่อนที่ได้ที่ช่วยทรงตัวได้ด้านหลังของหุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่ใช้งานอีกทั้งยังมีจอแสดงผลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการเดินว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างและยังแก้ความเบื่อได้ด้วยการมีเกมที่ขยับตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอีกด้วยส่งผลให้ผู้ป่วยลดความเครียดและสนุกไปกับมันทำให้อยากที่จะกายภาพบำบัดมากขึ้นหรือบ่อยขึ้น และยังแบ่งเบาหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยได้อีกมากเนื่องจากจะลดราคาเช่าใช้งานให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

 

ผู้ร่วมโครงการ 

 ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 

       ชื่อ-นามสกุล  นายปรีชา  เต็มพร้อม   ตำแหน่ง  นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย           

       สมาคมเครื่องจักรกลไทย                                                                                     

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ (ผู้ผลิตเท่านั้น) 

       ชื่อ-นามสกุล  นาย อนุชิต  นาคกล่อม  ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขาย 

       บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด             

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
ภาพประกอบ: 
หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ทดลองตลาด
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ราคาเครื่องจักร: 
1500000
ภาพหน้าปก: