เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
คุณบรรเจิด แสงจันทร์
เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: