เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: