กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

อ, 18/03/2014 - 14:23 — admin3
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาของโครงการ 10เดือน
หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

แนวคิดการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีComputational Fluid Dynamicsแนวทางในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้จะใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน การคำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ ของอากาศที่ปะทะกังหันลม


ภาพที่ 2.1  แสดง Horizontal Wind Turbine Model: AERO 1.0 kW.
ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กังหันลมแกนนอนแอร์โรคลาส ขนาด 1 กิโลวัตต์

ข้อมูลทั่วไป

กำลัง

1 kW (1000 Watts)

น้ำหนักรวม

~ 400 Kg. ไม่รวมฐาน

กังหัน

ประเภทกังหัน

กังหันแกนนอน

วัสดุกังหัน

Advanced   engineering  composite  polymer (Rim)

สีกังหัน

ขึ้นอยู่กับลูกค้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูง, 1kW แบบแม่เหล็กถาวร

อินเวอร์เตอร์

Integrated, On grid or 240 VDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: