แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

ม้าเหยียบกี่ทอผ้ายกมุก 12 ตะกอ

ศ, 12/10/2012 - 23:46 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเย็บลายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์แบบลอกแบบด้วยแสง

ศ, 12/10/2012 - 18:47 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2554
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ

  ศ, 12/10/2012 - 17:43 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2550

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  กี่ทอผ้ายกมุก

  ศ, 12/10/2012 - 17:33 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2549
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องต้นแบบขนาดใหญ่สำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต

   จ, 09/07/2012 - 23:46 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2552
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว