โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่อง CNC Machining Center

พ, 17/10/2012 - 10:43 — admin5
รายละเอียด: 

ผลิตโดย
บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด
1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร.02-3281032–49

งบปี พ.ศ.: 
2548
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร (ผัก)

  พ, 17/10/2012 - 10:42 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผลิตโดย
  บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด
  1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทร.02-3281032 – 49

  งบปี พ.ศ.: 
  2548
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบดเศษพลาสติก

   พ, 17/10/2012 - 10:42 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผลิตโดย
   บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร์ จำกัด
   1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
   โทร.02-758-1492-9

   งบปี พ.ศ.: 
   2548
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องโฮโมจิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ

    พ, 17/10/2012 - 10:41 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผลิตโดย
    บริษัท พัฒน์กล จำกัด
    348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260
    โทร.02-3281032 – 49

    งบปี พ.ศ.: 
    2547
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่อง 3D CNC Router

     พ, 17/10/2012 - 10:40 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผลิตโดย
     บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
     55/88-89 หมู่ 9 ซ. 32 ถ. พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
     โทร.0-2452-0479

     งบปี พ.ศ.: 
     2547
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

      ศ, 21/09/2012 - 17:51 — admin5
      รายละเอียด: 

      เนืองด้วยความตระหนักในวิฤติพลังงานที่มีโอกาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรง พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการศึกษาและค้นคว้าพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแสงแดด ลม คลื่นน้ำ คือตัวอย่างประเทศพัฒนามีการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อการพัฒนาในขณะที่ประเทศไทย แนวทางที่มีความใกล้เคียงกับวิธีของประเทศเกษตรกรรมและมีโอกาศประสบความสำเร็จในการพัฒนาคือพลังงานจาก ชีวมวลแม้ว่าประเทศไทยมีสักยภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลอยู่มากแต่ที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้นำชีวมวลมาผลิตเป็นเชื่อเพลิงและมีประสิทธิภาพยังคงมีไม่มากนักสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากเครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาจจะต้องนำเข้ามมาจากต่างประเทศในขณะที่ศักยภาพการผลิตภายในประเทศยังมีเพียงพอหากได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบด้วยการอัดนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนและสร้างเครื่องจักรได้โดยพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ผลิตและหาซื้อได้ภายในประเทศ

      งบปี พ.ศ.: 
      2551
      ภาพประกอบ: 
      เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด
      เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 

      เครื่องเคลือบยาด้วยน้ำตาลแบบอัตโนมัติ

      พฤ, 19/07/2012 - 19:25 — admin
      รายละเอียด: 

      ที่ปรึกษา : สถาบันไทยเยอรมัน
      ผู้ร่วมโครงการ : บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
      768 หมู่ 3 ซ. ท่านผู้หญิง ถ. เทพารักษ์ ต. เทพารักษ์  อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
       

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       พฤ, 19/07/2012 - 19:23 — admin
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2553
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

        พฤ, 19/07/2012 - 19:22 — admin
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2553
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องผสมทรายหล่อแบบต่อเนื่อง

         พฤ, 19/07/2012 - 19:21 — admin
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2553
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว