โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

ศ, 25/10/2013 - 16:38 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก

  ศ, 25/10/2013 - 16:31 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ

   ศ, 25/10/2013 - 16:08 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

    ศ, 25/10/2013 - 16:07 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร

    ศ, 25/10/2013 - 16:04 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2556
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม

     ศ, 25/10/2013 - 16:02 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน

     ศ, 25/10/2013 - 16:01 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ

     ศ, 25/10/2013 - 15:13 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     หัวหน้าโครงการ  ดร.วรนันต์ นาคบรรพต 

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ

      พ, 25/09/2013 - 10:50 — admin4
      รายละเอียด: 

      เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ มีส่วนประกอบหลักพื้นฐาน 6 ส่วน ดังนี้คือ ห้องเคลือบ ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ระบบเคลือบ ระบบจ่ายแก๊ส ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบควบคุมการทํางานของเครื่อง สามารถสร้างภาวะสุญญากาศและสามารถเคลือบแผ่นสเตนเลสให้มีสีทอง รวมถึงยังสามารถเคลือบชิ้นงานที่มีรูปทรง 3 มิติ ได้อีกด้วย ห้องเคลือบมีขนาดประมาณ 120 cm x 120 cm และมี
      แหล่งกําเนิดสารเคลือบขนาดประมาณ 5 นิ้ว ทําให้สามารถเคลือบชิ้นงานแผ่นเรียบที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 100 cm x 100 cm ซึ่งตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมแผ่นสเตนเลสที่ต้องการเพิ่มความแข็งและสีของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของตลาด และที่สําคัญเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เคลือบงานในกลุ่มการเคลือบแข็งได้อีกด้วย

      งบปี พ.ศ.: 
      2554
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

       พ, 17/10/2012 - 12:23 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวขาว และหรือข้าวกล้อง) สีข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถคัดแยก กรวดทราย ก่อนเข้ากรวยบรรจุข้าวเปลือกแยกรำหยาบใส่ถุงผ้า ไม่มีฝุ่นละออง มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์

       เครื่องสีข้าว NANO3 ราคา 16,900 บาท
       ลด 15% เหลือ ราคาประมาณ 15,000 บาท
       สีข้าวเปลือกได้ 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
       ค่าไฟในการใช้เครื่อง 3 บาท/ชั่วโมง (เครื่องขนาด 750 W 1 แรงม้า)
       ได้ แกลบ 40% เป็น นน. 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง
       ขายแกลบได้ 16 บาท (คิดราคาแกลบ 1,000 บาท/ตัน)
       ได้เศษข้าวหัก 33 % เป็น นน. 8 กิโลกรัม/ชั่วโมง
       ขายเศษข้าวหักได้ 160 บาท (คิดราคาข้าวหัก 20 บาท/กก.)
       ได้ข้าวสารสำหรับบริโภค 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง

       รวมมูลค่าที่ได้จากการสีข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม ด้วยเครื่อง NANO3 ได้ 176 บาท
       หักลบต้นทุนค่าไฟฟ้า 3 บาท จะได้มูลค่าเพิ่มสุทธิ 173 บาท/ข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม
       หาก 1 วัน ใช้เครื่องสีข้าว 4 ชั่วโมง จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 692 บาท
       หากใช้ 22 วัน จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 15,224 บาท

       โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ มีน้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวได้ 35 - 45 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้ อีกทั้งสามารถสีข้าวที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนนำรำข้าวและแกลบใช้เลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างสีข้าว

        

       http://www.bugaboo.tv/watch/23815/มอบเครื่องสีข้าวจิ๋วให้เกษตรกร.html

       งบปี พ.ศ.: 
       2555
       ภาพประกอบ: 
       เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว