โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

พฤ, 05/07/2012 - 00:30 — admin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2551
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน

  พฤ, 05/07/2012 - 00:29 — admin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2551
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

   พฤ, 05/07/2012 - 00:28 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2551
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร

    พฤ, 05/07/2012 - 00:26 — admin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2551
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ

     พฤ, 05/07/2012 - 00:25 — admin
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2551
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องบรรจุและรัดปากสำหรับบรรจุภัฑณ์ด้วยยางพารา

      พฤ, 05/07/2012 - 00:24 — admin
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2551
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอัดแท่งชีวมวล (Biomass Pelletizer)

       พฤ, 05/07/2012 - 00:23 — admin
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2551
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน

        พฤ, 05/07/2012 - 00:22 — admin
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2550
        ภาพประกอบ: 
        เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 200 ตัน
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม.

         พฤ, 05/07/2012 - 00:17 — admin
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2550
         ภาพประกอบ: 
         เครื่องขึ้นรูปไซโลพลาสติก ขนาด 20 ลบ.ม.
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier)

          พฤ, 05/07/2012 - 00:15 — admin
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2550
          ภาพประกอบ: 
          เครื่องอบระบบดูดความชื้น (Dehumidifier)
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว