โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง

จ, 09/07/2012 - 23:42 — admin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2552
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง

  จ, 09/07/2012 - 23:41 — admin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2552
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์

   จ, 09/07/2012 - 23:41 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2552
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหีบปาล์ม ขนาด 15 ตันทะลายต่อชั่วโมง (แบบสกรูคู่)

    จ, 09/07/2012 - 23:40 — admin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2552
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน

     จ, 09/07/2012 - 23:40 — admin
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2552
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เตาเผาขยะพลาสมา

      พฤ, 05/07/2012 - 00:35 — admin
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2551
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องไตเทียม

       พฤ, 05/07/2012 - 00:34 — admin
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2551
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องควบคุมสภาวะอากาศในโรงเรือนแบบปิดด้วยอินเวอร์เตอร์

        พฤ, 05/07/2012 - 00:34 — admin
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2551
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

         พฤ, 05/07/2012 - 00:33 — admin
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2551
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

          พฤ, 05/07/2012 - 00:32 — admin
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2551
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว