เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี

พ, 07/11/2012 - 10:16 — admin5
รายละเอียด: 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ดำเนินโครงการ
บริษัท มัลติโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 123/2 หมู่ 2 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง
จังหวัด ชลบุรี 20160
Tel. 02-9282215-6, 02-9002918-9
Fax. 038-263019
อีเมล์ : peeraphongfu@yahoo.com
Website : -

งบปี พ.ศ.: 
2555

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม

พ, 07/11/2012 - 09:24 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ดำเนินโครงการ
บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 209
ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 081-906-6393
E-mail Chatree.h@gmail.com
Website http://www.gobal-star-tech.com

งบปี พ.ศ.: 
2554

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ

พฤ, 18/10/2012 - 18:35 — admin5
รายละเอียด: 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ดำเนินโครงการ นายปิโยรส คงช่วย
บริษัท ออลล์เมนท์ อินโนเวชั่นจำกัด
ที่อยู่ 31/81 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-9500078 โทรสาร: 02-9500078
E-mail piyorot@allmentonline.com

งบปี พ.ศ.: 
2554

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ

พ, 17/10/2012 - 11:33 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2554
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน

  ศ, 12/10/2012 - 18:43 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
  สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  งบปี พ.ศ.: 
  2554
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

   ศ, 21/09/2012 - 17:51 — admin5
   รายละเอียด: 

   เนืองด้วยความตระหนักในวิฤติพลังงานที่มีโอกาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรง พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการศึกษาและค้นคว้าพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแสงแดด ลม คลื่นน้ำ คือตัวอย่างประเทศพัฒนามีการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อการพัฒนาในขณะที่ประเทศไทย แนวทางที่มีความใกล้เคียงกับวิธีของประเทศเกษตรกรรมและมีโอกาศประสบความสำเร็จในการพัฒนาคือพลังงานจาก ชีวมวลแม้ว่าประเทศไทยมีสักยภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลอยู่มากแต่ที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้นำชีวมวลมาผลิตเป็นเชื่อเพลิงและมีประสิทธิภาพยังคงมีไม่มากนักสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากเครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาจจะต้องนำเข้ามมาจากต่างประเทศในขณะที่ศักยภาพการผลิตภายในประเทศยังมีเพียงพอหากได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบด้วยการอัดนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนและสร้างเครื่องจักรได้โดยพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ผลิตและหาซื้อได้ภายในประเทศ

   งบปี พ.ศ.: 
   2551
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด
   เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   ภาพประกอบ: 

   รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ

   พฤ, 19/07/2012 - 19:20 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตัดด้วยลวดอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

    พฤ, 05/07/2012 - 00:33 — admin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2551
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

     พฤ, 05/07/2012 - 00:32 — admin
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2551
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องตัด Pattern พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิต

      พฤ, 05/07/2012 - 00:30 — admin
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2551
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว