เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 12:07 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสมพงษ์ กีรติภราดร 
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายอำพล สารีเกษม  
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายรัชพล แขมภูเขียว 
ผู้ประสานงาน  : นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

  อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
  รายละเอียด: 

  ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
  ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

   อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
   รายละเอียด: 

   ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
   ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
   ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊มความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย (VCE65)

    อ, 12/04/2022 - 11:36 — admin2
    รายละเอียด: 

    ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายประวิณ หลิ่มศิริ  
    ที่ปรึกษาด้านวิชากา  : คุณปรเมธ ประเสริฐยื่ง 
    ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ    

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมความหนืดสูงขนาด 200 ลิตร ระบบสุญญากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ IIOT (VCE65)

     อ, 12/04/2022 - 11:24 — admin2
     รายละเอียด: 

     ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
     ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล    
     ผู้ประสานงาน  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล 

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องพาสเจอไรซ์แบบแพลท (VCE65)

      อ, 12/04/2022 - 11:10 — admin2
      รายละเอียด: 
      ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา เต็มพร้อม 
      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสามารถ เตรียมชัยศรี 
      ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ รวยพลอย 
      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยชนิดแก้ว (VCE65)

       จ, 11/04/2022 - 15:52 — admin2
       รายละเอียด: 

       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธร  เตรียมชัยศรี     
       ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย  

                  

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบมีใบกวน (VCE65)

        จ, 11/04/2022 - 15:14 — admin2
        รายละเอียด: 

        ผู้ร่วมโครงการ
        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม                
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธิต  เตรียมชัยศรี                            
        ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย             

        งบปี พ.ศ.: 
        2565
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่ (VCE65)

         จ, 11/04/2022 - 14:50 — admin2
         รายละเอียด: 

         ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
         ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายราชันท์  ฟักเมฆ                       
         ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายธีรพงษ์  กาญจนกันติกุล               
         ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
         ผู้ประสานงาน  : นายราชันท์ ฟักเมฆ                     

         งบปี พ.ศ.: 
         2565
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

          พฤ, 07/04/2022 - 09:33 — admin2
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา
          หัวหน้าโครงการ               :  ดร.สิงห์รัญ ชารี
          คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
          คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
          คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายศิริเจษฎ์ กองแก้ว

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2565
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว