โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

  อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

  ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแยกตะกอน

   อ, 16/02/2016 - 14:15 — kamonwan.s
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอีเอส แมชชินเนอรี่

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

    อ, 08/12/2015 - 16:24 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา : คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ระดับงานวิจัย
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     SME
     ภาพหน้าปก: 

     หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

     อ, 08/12/2015 - 16:15 — kamonwan.s
     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

      อ, 08/12/2015 - 16:12 — kamonwan.s
      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ 

       ศ, 19/06/2015 - 13:45 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ

        ศ, 19/06/2015 - 13:44 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

        งบปี พ.ศ.: 
        2558
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก

         ศ, 19/06/2015 - 13:43 — admin5
         รายละเอียด: 

         อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน

         Intelligent Car Parking

                                 ที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ออกแบบและสร้างด้วยโครงเหล็กเพื่อสะดวก – ง่ายในการรื้อถอน - ขนย้าย และติดตั้ง ประหยัดพื้นที่อาคารโดยใช้ระบบเครื่องกลในการยก - ย้ายรถยนต์ในแนวสูงและแนวราบ แทนการใช้ลู่ผิวทางจราจรในการนำรถยนต์เข้าประจำที่จอด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขับวนหาที่ว่างเพื่อจอดรถยนต์ หรือนำรถยนต์ออกจากอาคารที่จอดรถ ปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินและชีวิต เพราะไม่อนุญาตให้บุคคลใดต้องเดินเข้าไปในอาคาร ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ คีย์การ์ดหรือพนักงานควบคุมเท่านั้น พื้นที่ใช้งานของเครื่องจอดรถเล็กกว่าและงบการลงทุนประหยัดกว่าแบบอาคารจอดรถดั้งเดิม 3 – 4 เท่า ไม่กระทบต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม

          

          

         คุณสมบัติและสมรรถนะ

         ·     อาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดรถได้หลายคัน

         2 – 5 ชั้น, แบบ 1 – 4 แถว ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ากว้าง หรือลึกตามตัวอย่างต้นแบบที่เสนอเป็นแบบจอดรถได้ 13 คัน มีความสูง 2 ชั้น และมีจำนวนแถวในแนวยาว 7 แถว

         ·     การควบคุมการทำงานของกลไกทั้งหมดจะใช้ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ

         ·     ใช้โครงสร้างเหล็กที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย  

         ราคาเริ่มต้นที่ 220,000  บาทต่อที่จอด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่จอด (ราคารวมโครงสร้างอาคารพื้นฐานแล้ว)

         ตัวอย่าง 13 ที่จอด ราคา 3,100,000 บาท (ไม่รวมลานพื้นคอนกรีตเดิมและอุปกรณ์เสริม)

          

         รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

         รางวัลชนะเลิศ สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

         และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2559 (Best of the Best Technology Awards 2016)

         การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

          

         พัฒนาโดย                 สมาคมเครื่องจักรกลไทย

                                      โทรศัพท์ 0-2712-2096               โทรสาร 0-2712-2979               

                                      E-mail : thaimachinery2@gmail.com, Thaimachinery@yahoo.com

         ร่วมกับ                      บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

                                       โทรศัพท์ 0-2726-6839               โทรสาร 0-2726-3147               

                                       E-mail : chukiat143@gmail.com

         งบปี พ.ศ.: 
         2558
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ภาคอุตสาหกรรม
          ภาพหน้าปก: 

          รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร

          ศ, 19/06/2015 - 13:42 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
          ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

          งบปี พ.ศ.: 
          2558
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           SME
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว