โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

พ, 03/08/2016 - 14:36 — admin3
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 086 3053869

งบปี พ.ศ.: 
2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    350000
    ภาพหน้าปก: