โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว

พ, 01/08/2018 - 14:11 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด

พ, 01/08/2018 - 13:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 13:52 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ

พ, 01/08/2018 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง)

พ, 01/08/2018 - 13:47 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3 สาขาการเกษตร และการเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80

พ, 01/08/2018 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 13:43 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5

พ, 01/08/2018 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง

พ, 01/08/2018 - 13:38 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจอดรถอัจฉริยะ

พ, 01/08/2018 - 13:35 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว