โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

SS350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด

จ, 22/03/2021 - 10:11 — admin5
รายละเอียด: 

รถเกี่ยวขนาดกลาง มีขนาดเครื่องยนต์ 6 สูบ สามารถเกี่ยวได้ทั้งข้าวและข้าวโพด ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนน้อย สามารถใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว มีท่อไซโลปรับระดับได้สูงและพับเก็บได้ ความสามารถในการทำงาน 3.2 – 5 ไร่ต่อชั่วโมง ทำงานที่ความลาดชันไม่เกิน 30 องศา สามารถลงนาหล่มหรือนามีน้ำได้ 

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พ, 11/09/2019 - 14:12 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด 02-691-5900 ต่อ 131

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

พ, 11/09/2019 - 14:09 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด 02-688-5080-3

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

พ, 11/09/2019 - 14:07 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท  บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) 02-817-5555-7

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

พ, 11/09/2019 - 14:05 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 092-894-1446

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

พ, 11/09/2019 - 14:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด 089-392-6030

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

พ, 11/09/2019 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562

ติดต่อ บริษัท  อกรินโนเวท จำกัด 02-754-4161

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

พ, 11/09/2019 - 11:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด 081-733-7263

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบการผลิตผ่านเว็บแอป

พ, 11/09/2019 - 11:51 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด 02-910-9536

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบการผลิตผ่านเว็บแอป

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

พ, 11/09/2019 - 11:48 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

รางวัลที่ 1

สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท เดลแม็กซ์แมชินเนอรี่ จำกัด 02-929-6421

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว