ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
1 สป.อว ร่วมกับ สจล. แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 23/05/2022 - 17:00
2 ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2565 03/02/2022 - 17:00
3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564 24/05/2021 - 17:00
4 งานมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 19/10/2020 - 17:00
5 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ 19/09/2020 - 17:00
6 อว. วิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้ 07/09/2020 - 17:00
7 อว. จับมือ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สร้างต้นแบบเครื่องจักรกลกลุ่ม ROBOTICS ลดภาระผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 21/07/2020 - 17:00
8 อว. ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้าง แบบ MONOCOQUE เพื่อการผลิตภายในประเทศไทย 22/02/2020 - 17:00
9 กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ มก. ประกาศความสำเร็จหลังพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 23/11/2018 - 17:00
10 การสัมมนาวิพากษ์ผล“การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ที่ให้การสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559” 05/11/2018 - 17:00
11 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาต้นแบบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด ด้วยกระบวนการวิศวกรรม สร้างสรรค์คุณค่าผลิต พร้อมตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมสับปะรดไทย 21/09/2018 - 17:00
12 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 18/09/2018 - 17:00
13 เกษตรกรปาล์มกระบี่ ปลื้ม วท. ร่วมมือพันธมิตร ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ มุ่งไปสู่กระบี่เมืองแห่งปาล์มน้ำมัน 02/02/2018 - 17:00
14 ก.วิทย์ ร่วมกับ ม.เกษตร ยก ‘หุ่นยนต์ล้างโซล่าเซลล์’ แถลงข่าวความสำเร็จโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 02/02/2018 - 17:00
15 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน สร้างต้นแบบโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอค เพื่อการผลิตในประเทศ มุ่งสู่การใช้งานจริงในระบบขนส่งสาธารณะ 25/01/2018 - 17:00
16 ติดตามการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกล ในพื้นภาคเหนือ 13/01/2018 - 17:00
17 โครงการ พัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอค ขนาดความยาว 10.5 เมตร เพื่อการผลิตภายในประเทศ 13/12/2017 - 17:00
18 การบรรยาย เรื่อง "U - Enterpeneurship และ Tech Start up" 28/11/2017 - 17:00
19 กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 3 เครื่อง ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 25/09/2017 - 17:00
20 ประกาศผลรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาในงาน Thai Tech Expo 2017 22/09/2017 - 17:00
21 “Thai Tech EXPO 2017” สุดยอดมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย กระทรวงวิทย์ฯ 22/09/2017 - 17:00
22 ก.วิทย์ฯมอบตู้อบถุงมือเคลือบน้ำยาง ให้ชุมชนชาวสวนยาง 25/08/2017 - 17:00
23 กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 13/08/2017 - 17:00
24 กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน ประกาศความสำเร็จ 2 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 04/07/2017 - 17:00
25 ก.วิทยฯ ส่งมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกร ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม 11/06/2017 - 17:00
26 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สมาคมเครื่องจักรกลไทย พลิกโฉมเทคโนโลยีใหม่ เครื่องจักรฝีมือคนไทย ไทยทำไทยใช้ สอดรับนโยบายThailand 4.0 พร้อมโชว์ผลงานตัวอย่าง 16/06/2017 - 17:00
27 เทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อชุมชน โอกาสและข้อจำกัดในการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรม 24/05/2017 - 17:00
28 ลงพื้นที่ติดตามการการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 20/04/2017 - 17:00
29 ส่งมอบเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11/04/2017 - 17:00
30 ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน 30/03/2017 - 17:00