ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566 21/05/2023 - 17:00
2 เจ้าหน้าที่ กปว. และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 18/05/2023 - 17:00
3 กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 17/05/2023 - 17:00
4 เจ้าหน้าที่ สป.อว ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องทำปลาส้มชนิดแผ่นกลมอัตโนมัติ ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 16/05/2023 - 17:00
5 กปว. พร้อม TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล ณ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 16/05/2023 - 17:00
6 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566 10/02/2023 - 17:00
7 สจล. ส่งมอบเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง จำนวน 20 เครื่อง ให้ สป.อว. เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนภายในประเทศ 25/12/2022 - 17:00
8 กปว. พร้อม TGI ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคั้นและบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 19/12/2022 - 17:00
9 เจ้าหน้าที่ กปว. พร้อม สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องผลิตวุ้นลูกตาลกรอบ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านพังเถียะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 19/12/2022 - 17:00
10 เจ้าหน้าที่ สป.อว และ สถาบันไทย - เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามและส่งมอบเครื่องปิ้งย่างปลาแบบสายพานตะแกรงปรับความเร็วร่วมกับหัวแก๊สอินฟาเรดหล่อเย็นด้วยระบบน้ำไหลเวียนเพื่อใช้ในการผลิตแกงไตปลาคั่ว ณ จังหวัดกระบี่ 15/12/2022 - 17:00
11 สป.อว. และ TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16/12/2022 - 17:00
12 เจ้าหน้าที่ สป.อว และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14/12/2022 - 17:00
13 เจ้าหน้าที่ สป.อว และ สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14/12/2022 - 17:00
14 เจ้าหน้าที่ กปว. และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูปกึ่งอัตโนมัติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13/12/2022 - 17:00
15 เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องคั้นและบรรจุน้ำกล้วยไข่แบบกึ่งอัตโนมัติ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 12/12/2022 - 17:00
16 เจ้าหน้าที่สถาบันไทย-เยอรมัน หน่วยรับบริหารจัดการโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามเครื่องบรรจุลำไยอบแห้งลงกล่องอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรม ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 10/12/2022 - 17:00
17 เจ้าหน้าที่ กปว. จับมือ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามเครื่องสกัดสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ ณ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 08/12/2022 - 17:00
18 เจ้าหน้าที่ อว. ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามเครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ่อมอัตโนมัติ ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 08/12/2022 - 17:00
19 อว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามเครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ ณ วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลากาฬสินธุ์ 06/12/2022 - 17:00
20 เจ้าหน้าที่ กปว. ร่วมกับสถาบัน ไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครื่องผลิตเนื้อลูกสำรองพร้อมทาน ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 03/12/2022 - 17:00
21 เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะเขือเทศด้วยระบบระบบอัตโนมัติ ณ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 02/11/2022 - 17:00
22 อว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื้นที่ ณ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 02/12/2022 - 17:00
23 เจ้าหน้าที่ กปว. พร้อม สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลากะพงด้วยระบบน้ำแรงดันสูง ณ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 01/12/2022 - 17:00
24 อว. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 Northern Agri CMU Expo 2022 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566 25/11/2022 - 17:00
25 เจ้าหน้าที่ กปว. และสถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครื่องล้างและคัดขนาดละมุด ณ วิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/11/2022 - 17:00
26 อว. ร่วมกับ TGI ตรวจติดตามและพัฒนาหุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 28/11/2022 - 17:00
27 เจ้าหน้าที่ สป.อว. พร้อม สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครื่องจําลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 30/11/2022 - 17:00
28 สป.อว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรฯ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 01/12/2022 - 17:00
29 สป.อว. ร่วมกับ สวทช. สาธิตและมอบรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 20/10/2022 - 17:00
30 ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผช.รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 13/10/2022 - 17:00