ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
61 นายกฯ เปิดตลาดคลองผดุงฯ เอาใจผู้ประกอบการขนาดย่อม ดึงสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไทยเพื่อ SMEs รวมไว้ในงานเดียว 16/09/2015 - 17:00
62 Mobile Application ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 14/09/2015 - 17:00
63 การบรรยาย หัวข้อ การจัดการโรงเรือนปศุสัตว์สมัยใหม่ 12/09/2015 - 17:00
64 ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock 28/08/2015 - 17:00
65 การสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง" 26/08/2015 - 17:00
66 ติดตามการนำไปใช้ประโยชน์โครงการเพิ่มขีด 19/08/2015 - 17:00
67 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสร้าง "เครื่องบรรจุข้าวสาร" 08/07/2015 - 17:00
68 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน รัฐร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัย 10/06/2015 - 17:00
69 ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และศักยภาพการแข่งขัน 04/06/2015 - 17:00
70 ก.วิทย์ฯโชว์”ลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง” ฝีมือไทย 26/05/2015 - 17:00
71 กิจกรรมการบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557 26/05/2015 - 17:00
72 วท.นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้าน วทน. สู่เชิงพาณิชย์ในงาน "มหกรรม เจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2015" 25/05/2015 - 17:00
73 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 27/03/2015 - 17:00
74 แถลงข่าวเปิดตัว ต้นแบบเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ / ต้นแบบกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ ในงาน ISTRS FAIR 2014 15/03/2015 - 17:00
75 กระทรวงวิทย์ฯ โชว์นวัตกรรม ครม.สัญจร หัวหิน 23/03/2015 - 17:00
76 วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 รางวัล พร้อมเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท 06/03/2015 - 17:00
77 งานถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา จ.ตราด 20/02/2015 - 17:00
78 การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะชุมชนในประเทศไทย 12/02/2015 - 17:00
79 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร 22/12/2014 - 17:00
80 การสัมนาหัวข้อ “ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2556” 05/12/2014 - 17:00
81 ประกาศผลการประกวด RACMP2014 29/11/2014 - 17:00
82 แถลงข่าวเปิดตัว ชุดเครื่องจักรแปรรูปเป็นผง (Hi-Speed Extractor/Falling-Film Evaporator/Spray Dryer) 25/11/2014 - 17:00
83 งาน Cooperation 2014 04/11/2014 - 17:00
84 ติดตามประเมินผลเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ 28/09/2014 - 17:00
85 ติดตามเครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 26/09/2014 - 17:00
86 ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 09/09/2014 - 17:00
87 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวลำไย 12/08/2014 - 17:00
88 การสัมนา "การประยุกตใช์เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการผลิตระดับชุมชน" และ "การพัฒนาสนค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนาเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC" 03/08/2014 - 17:00
89 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ 12/08/2014 - 17:00
90 เปิดตัวต้นแบบเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน 13/08/2014 - 16:00