ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
61 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน รัฐร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัย 10/06/2015 - 17:00
62 ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และศักยภาพการแข่งขัน 04/06/2015 - 17:00
63 ก.วิทย์ฯโชว์”ลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง” ฝีมือไทย 26/05/2015 - 17:00
64 กิจกรรมการบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557 26/05/2015 - 17:00
65 วท.นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้าน วทน. สู่เชิงพาณิชย์ในงาน "มหกรรม เจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2015" 25/05/2015 - 17:00
66 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 27/03/2015 - 17:00
67 แถลงข่าวเปิดตัว ต้นแบบเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ / ต้นแบบกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ ในงาน ISTRS FAIR 2014 15/03/2015 - 17:00
68 กระทรวงวิทย์ฯ โชว์นวัตกรรม ครม.สัญจร หัวหิน 23/03/2015 - 17:00
69 วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 รางวัล พร้อมเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท 06/03/2015 - 17:00
70 งานถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา จ.ตราด 20/02/2015 - 17:00
71 การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะชุมชนในประเทศไทย 12/02/2015 - 17:00
72 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สปก. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร 22/12/2014 - 17:00
73 การสัมนาหัวข้อ “ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2556” 05/12/2014 - 17:00
74 ประกาศผลการประกวด RACMP2014 29/11/2014 - 17:00
75 แถลงข่าวเปิดตัว ชุดเครื่องจักรแปรรูปเป็นผง (Hi-Speed Extractor/Falling-Film Evaporator/Spray Dryer) 25/11/2014 - 17:00
76 งาน Cooperation 2014 04/11/2014 - 17:00
77 ติดตามประเมินผลเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ 28/09/2014 - 17:00
78 ติดตามเครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 26/09/2014 - 17:00
79 ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 09/09/2014 - 17:00
80 เครื่องจักรเก็บเกี่ยวลำไย 12/08/2014 - 17:00
81 การสัมนา "การประยุกตใช์เทคโนโลยีในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการผลิตระดับชุมชน" และ "การพัฒนาสนค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนาเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC" 03/08/2014 - 17:00
82 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ 12/08/2014 - 17:00
83 เปิดตัวต้นแบบเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน 13/08/2014 - 16:00
84 การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 07/07/2014 - 16:00
85 การแถลงข่าว กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยฝีมือคนไทย 03/07/2014 - 17:00
86 การติดตามเครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าฯ 03/06/2014 - 17:00
87 การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดนครพนม : เทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพารา 21/05/2014 - 17:00
88 การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรคุณค่า ภายในงาน Intermach 2014 19/05/2014 - 17:00
89 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 12/03/2014 - 17:00
90 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 07/02/2014 - 17:00