ข่าวกิจกรรม

No. หัวข้อข่าว วันที่นำข่าวขึ้นประกาศ
91 การติดตามตรวจประเมินผลงานโครงการพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization 21/12/2013 - 17:00
92 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 14/12/2013 - 17:00
93 ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา 06/12/2013 - 17:00
94 การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต RACMP 2013 27/11/2013 - 17:00
95 สัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี"กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม"และ"การพัฒนาโครงการด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมย้อนรอย" 21/11/2013 - 17:00
96 แถลงข่าวเปิดตัว เรือขุดลอกตะกอนและระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ 28/10/2013 - 17:00
97 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 255 20/09/2013 - 17:00
98 ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 23/09/2013 - 17:00
99 CATALOG TECHNOLOGY 23/08/2013 - 17:00
100 นิทรรศการ 10 ปี วิศวกรรมย้อนรอย 03/08/2013 - 17:00
101 รมว.วท. มอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 04/08/2013 - 17:00
102 การส่งมอบเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ. ยโสธร 23/07/2013 - 17:00
103 การติดตามตรวจประเมิน "โครงการหม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ" 23/06/2013 - 17:00
104 เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวล 14/06/2013 - 17:00
105 การติดตามตรวจประเมินผลงานโครงการพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลด้วยเทคนิค Polarization 12/06/2013 - 17:00
106 ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556-2559 27/05/2013 - 17:00
107 เครื่องยนต์สเตอร์ลิง ทางเลือกเพื่อพัฒนาพลังงาน 22/05/2013 - 17:00
108 แถลงข่าวความสำเร็จ เครื่องต้นแบบ Super Digester ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 25/04/2013 - 17:00
109 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 3 เครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 05/03/2013 - 17:00
110 เปิดตัวเครื่องจักรต้นแบบ “ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง” 16/03/2013 - 17:00
111 สิ่งประดิษฐ์ สู่เชิงพาณิชย์ ในงานเกษตรแฟร์ & OTOP จังหวัดกระบี่ 22/02/2013 - 17:00
112 แถลงข่าวต้นแบบโรงเรื่อนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู 17/02/2013 - 17:00
113 เรื่องเล่าความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีต้บแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย 26/10/2012 - 17:00
114 คู่มือ สำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 06/10/2012 - 17:00
115 ผลงานโครงการพัฒนาสินค้าฯ ปี 55-54 26/09/2012 - 17:00
116 ผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับชุมชน รายการ ถอดสลักข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT 22/09/2012 - 17:00
117 ครม.เห็นชอบ ดันโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับชุมชน 03/09/2012 - 17:00
118 เครื่องสีข้าวจิ๋ว สมรรถนะแจ๋ว 14/07/2012 - 17:00
119 เปิดตัว "เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ" 16/07/2012 - 17:00
120 สิทธิบัตรการประดิษฐ์และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 11/07/2012 - 17:00