ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง

นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63

พ, 01/07/2020 - 09:50 — admin5
รายละเอียด: 

งานPipe  Jacking เป็นงานที่ยากและต้องมีความละเอียดสูง การตรวจสอบหรือทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันท่อจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในงานPipe Jacking จากปกติปัจจุบันการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคจะใช้เครื่องมือในม้องตลาดในการวิเคราะห์สาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการขุดเจาะสารวจอีกครั้งเพื่อความั่นใจในระดับสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งท าด้วยแรงงานดังรูปที่ 7จะเห็นว่าการขุดเจาะด้วยแรงงานคนเพื่อการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินอยู่ดีซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีข้อจากัดสูงดังนี้โครงการนี้จึงจะพัฒนาเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินด้วยระบบแรงดันน้าสูงซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสมมีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางและสามารถใช้กับสาธารณูปโภคได้ทุกรูปแบบลดข้อจากัดต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน ที่จะท าการพัฒนานั้นมีรูปแบบดังรูปที่8ที่มีคุณสมบัติจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือใช้สารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบและไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กในการหาความลึกและตาแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยาและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

  พฤ, 08/08/2019 - 09:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  บริษัทผู้ใช้
  บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด
   

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   หุ่นยนต์แบบคาน

   พ, 15/05/2019 - 09:30 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   0000
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ

    พ, 01/08/2018 - 13:50 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

    งบปี พ.ศ.: 
    2559

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ

    พฤ, 26/04/2018 - 14:45 — admin5
    รายละเอียด: 

     

    ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างยังพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ควบคุมต้นทนุและเวลาการทํางานไม่ได้ จึงมี การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรโดยใช้โรบอทชนิดคานและระบบลําเลียงกระสวยปูนบนระบบรางไฟฟ้าเป็นระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานคน

     

    นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล thaimachinery@yahoo.com

    นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     15000000
     ภาพหน้าปก: 

     อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก

     ศ, 19/06/2015 - 13:43 — admin5
     รายละเอียด: 

     อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน

     Intelligent Car Parking

                             ที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ออกแบบและสร้างด้วยโครงเหล็กเพื่อสะดวก – ง่ายในการรื้อถอน - ขนย้าย และติดตั้ง ประหยัดพื้นที่อาคารโดยใช้ระบบเครื่องกลในการยก - ย้ายรถยนต์ในแนวสูงและแนวราบ แทนการใช้ลู่ผิวทางจราจรในการนำรถยนต์เข้าประจำที่จอด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขับวนหาที่ว่างเพื่อจอดรถยนต์ หรือนำรถยนต์ออกจากอาคารที่จอดรถ ปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินและชีวิต เพราะไม่อนุญาตให้บุคคลใดต้องเดินเข้าไปในอาคาร ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ คีย์การ์ดหรือพนักงานควบคุมเท่านั้น พื้นที่ใช้งานของเครื่องจอดรถเล็กกว่าและงบการลงทุนประหยัดกว่าแบบอาคารจอดรถดั้งเดิม 3 – 4 เท่า ไม่กระทบต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม

      

      

     คุณสมบัติและสมรรถนะ

     ·     อาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดรถได้หลายคัน

     2 – 5 ชั้น, แบบ 1 – 4 แถว ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ากว้าง หรือลึกตามตัวอย่างต้นแบบที่เสนอเป็นแบบจอดรถได้ 13 คัน มีความสูง 2 ชั้น และมีจำนวนแถวในแนวยาว 7 แถว

     ·     การควบคุมการทำงานของกลไกทั้งหมดจะใช้ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ

     ·     ใช้โครงสร้างเหล็กที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย  

     ราคาเริ่มต้นที่ 220,000  บาทต่อที่จอด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่จอด (ราคารวมโครงสร้างอาคารพื้นฐานแล้ว)

     ตัวอย่าง 13 ที่จอด ราคา 3,100,000 บาท (ไม่รวมลานพื้นคอนกรีตเดิมและอุปกรณ์เสริม)

      

     รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

     รางวัลชนะเลิศ สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

     และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2559 (Best of the Best Technology Awards 2016)

     การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

      

     พัฒนาโดย                 สมาคมเครื่องจักรกลไทย

                                  โทรศัพท์ 0-2712-2096               โทรสาร 0-2712-2979               

                                  E-mail : thaimachinery2@gmail.com, Thaimachinery@yahoo.com

     ร่วมกับ                      บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

                                   โทรศัพท์ 0-2726-6839               โทรสาร 0-2726-3147               

                                   E-mail : chukiat143@gmail.com

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง

      อ, 18/03/2014 - 14:30 — admin3
      รายละเอียด: 

      โครงการพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง
      ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
      ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน
      หัวหน้าโครงการ รศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์
      บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

             ระบบขับเคลื่อนสำหรับลิฟต์โดยสารที่นำเสนอในโครงการนี้ จะมีสองรูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ทำงานด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Rack and Pinion ระบบเบรคแบบ Centrifugal Clutch และรูปแบบที่ 2 ทำงานด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ sling ระบบเบรคแบบ friction (บีบจับที่ราง) ซึ่งการวิเคราะห์และออกแบบจะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) ร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านระบบพลศาสตร์เครื่องจักรกล (Kinematic and Kinematic of Machinery) ประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ อันประกอบไปด้วย Capacity (น้าหนักที่ยกได้) และความเร็วในการเคลื่อนที่ (Speed of Motion) จะถูกนำมาพิจารณาเพื่อหาจุด optimum ในการออกแบบระบบขับเคลื่อน ระบบความปลอดภัยจะต้องออกแบบให้ได้ตามหลักวิศวกรรม และมีความน่าเชื่อถือในการทำงาน เช่น ระบบปิด/เปิด ประตู (Door Mechanism) ระบบเบรคแบบ Frictionระบบเบรคแบบ Centrifugal Clutch อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (Speed Governor) และ อุปกรณ์รองรับการกระแทก (Buffer)

      คุณลักษณะเฉพาะและสมรรถนะตามระบุในสัญญา
      ลิฟต์สำหรับงานก่อสร้าง ทำงานด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Rack and Pinion จำนวน 1ชุด

      • ลิฟต์ขนาด 1.50 x 2.30 x 3.00 เมตร
      • มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่ค่าสูงสุดไม่ต่ากว่า 30 m/min
      • ความสูง 30 เมตร
      • ระบบเบรคแบบ Centrifugal Clutch

      ลิฟต์สำหรับงานก่อสร้าง ทำงานด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Sling จำนวน 1ชุด

      • ลิฟต์ขนาด 1.50 x 2.30 x 3.00 เมตร
      • มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่ค่าสูงสุดไม่ต่ากว่า 40 m/min
      • ความสูง 30 เมตร
      • ระบบเบรคแบบ Friction (บีบจับที่ราง)
      • โดยที่ลิฟต์ทั้งสองแบบ เคลื่อนที่อยู่บนแกน (Tower) เดียวกัน

      ภาพที่ 4.1  แสดง ลักษณะตัวอย่าง Passenger Lift for Construction Works

      ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง

       พ, 07/11/2012 - 10:12 — admin5
       รายละเอียด: 

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       ผู้ดำเนินโครงการ
       บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
       ที่อยู่ 23/52 หมู่ 10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 41
       ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
       กรุงเทพ ฯ 10250
       Tel. 02-7266839
       Fax. 02-7263147
       อีเมล์ : chukiat143@gmail.com
       Website : www.consco-crane.com

       งบปี พ.ศ.: 
       2555

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง

       พ, 17/10/2012 - 11:35 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2554
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ

        ส, 13/10/2012 - 00:31 — admin3
        รายละเอียด: 

        เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ

        ที่มาและความสำคัญ
        การผลิตลวดหนามด้วยมือเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งในชุมชนซึ่งต้องใช้เวลา และบุคลากรที่มีความชำนาญ รวมถึงต้องมีความระมัดระวังสูงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายระหว่างการผลิตได้ง่าย ทำให้การผลิตลวดหนามด้วยมือยังผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชน การพัฒนาเครื่องผลิตลวดหนามแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้การผลิตลวดหนามทำได้รวดเร็วขึ้น และลดการใช้แรงงานคนลง
        ลักษณะของเครื่อง
        เครื่องจักรจะทำการประกอบหนามและม้วนลวดหนามที่ผลิตได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ชุดป้อนแกนลวด, ชุดประกอบหนาม, ชุดใบมีดตัดหนาม, ชุดลดความตึงของแกนลวด, ชุดกว้านพันแกนลวด, ชุดเรียงลวดหนามและชุดม้วนลวดหนาม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟต ขนาด 3 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนชุดกว้านลวด และ ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนชุดประกอบหนาม

        กำลังการผลิตของเครื่อง
        - อัตราการผลิตลวดหนาม เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมตรต่อนาที

        ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง
        - 120 X 120 X 100 เซนติเมตร, น้ำหนักเครื่อง 350 กิโลกรัม

        ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์
        เครื่องละ 250,000 บาท
        หัวหน้าโครงการ
        นายไพรทูล ไชยวงศา
        คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
        199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

        งบปี พ.ศ.: 
        2553
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว