ขอนแก่น

ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ

พฤ, 02/08/2018 - 14:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก

พ, 01/08/2018 - 10:21 — admin5
รายละเอียด: 

ข้อมูลเปรียบเทียบด้านสมรรถนะและราคา

1. เครื่องรีดครอบข้างทั่วๆไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง แต่เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบนั้นจะมี ราคาถูกกว่า

2. เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบและสร้างนั้นมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถควบคุม การผลิตได้ง่าย และผู้ใช้งานสามารถซ่อมบํารุงเบื้องต้นเองได้

3. มีการออกแบบและสร้างเครื่องรีดครอบข้างให้ผลิตภัณฑ์ครอบข้างที่ผลิตได้นั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน

4. สามารถทําการผลิตแบบต่อเนื่องได้โดยป้อนวัตถุดิบได้ตลอดเวลาและเป็นจํานวนมาก 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

  พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายถิรหัส มั่นคง
  ว.การอาชีพของแก่น

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว