เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายถิรหัส มั่นคง
ว.การอาชีพของแก่น

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: