โครงการพัฒนาสร้างระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 11:49 — bunsita
รายละเอียด: 

ปัจจุบัน เรามีการรณรงค์ให้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังคงมีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ถึงเกษตรกรจะเลิกปลูกผัก เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืช แล้วก็ตาม แต่สารเคมีที่ติดค้างอยู่ในดินเดิมจะถูกพืชที่ปลูกใหม่ ดูดมาเป็นสารอาหาร และตกค้างอยู่ในผักที่เราเข้าใจว่าไม่มีสารเคมีนั่นเอง และยังคงมีเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ โดยในอุตสาหกรรมปัจจุบันได้มีการทำความสะอาดผัก โดยใช้เครื่องล้างผักโอโซนทั่วไปที่มีระบบล้างและมีเครื่องผลิตโอโซนลงในน้ำเข้าสู่เครื่องล้างผัก แต่เนื่องจากการผสมโอโซนลงในน้ำโดยไม่มีการทำละลายโอโซนลงน้ำ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในการผลิตโอโซนและอาจได้ปริมาณโอโซนที่มีความเข้มข้นมากหรือน้อยเกินไป ผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาระบบล้างผักแบบสายพานลำเลียง ด้วยน้ำ Ozone ที่ควบคุมความเข้มข้นของ Ozone แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทำละลาย โอโซน ในน้ำให้ได้ความเข้มข้นสูงและเพียงพอในการทำงานไม่ตกค้างให้เกิดอันตรายโดยมีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติทำให้ทราบประสิทธิภาพการการควบคุมการเกิด เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ ได้

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
Ozone System Schematic
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: