ยานยนต์และโลจิสติกส์

รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

พ, 11/09/2019 - 14:07 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท  บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) 02-817-5555-7

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจอดรถอัจฉริยะ

พ, 01/08/2018 - 13:35 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร

พฤ, 26/04/2018 - 14:38 — admin5
รายละเอียด: 

ใช้หุ่นยนต์ 6 แกน สําหรับจาํลองการขับขี่รถโดยเชื่อมโยงกับซอฟแวร์จําลองการขับรถ

 

นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  8000000
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60)

  พ, 04/10/2017 - 14:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย

       (Elevators for the elderly)

  โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

                    ระบบลิฟต์ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบไม่มีห้องเครื่อง ทำให้ 

             ลิฟท์มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งในบ้านพักอาศัยได้ ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาต่ำ ทำงานเงียบ มี

             ความทนทานสูง สวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ประกอบติดตั้งได้ง่าย

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ประชาชนทั่วไป
   ราคาเครื่องจักร: 
   200000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ

   พฤ, 05/07/2012 - 00:25 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2551
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว