ยานยนต์และโลจิสติกส์

ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

จากความยากเย็นความไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือกิจธุระอื่นของผู้ใช้รถวิลแชร์(คนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วย)เพื่อช่วยลดปัญหาให้ทุกการเดินทางของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยสูงสุด จึงคิดท าโครงการการประดิษฐ์และพัฒนาต่อยอดเป็น ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้า (EV Van) ส าหรับการบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ที่ภายในรถประกอบด้วยระบบลิฟท์ไฮดรอลิคส์ยกวิลแชร์พร้อมผู้นั่งขึ้น-ลงรถมีราวจับ ท าให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย และเข็มขัดนิรภัย พื้นที่กว้างรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และมีเบาะนั่งส าหรับผู้ติดตาม 2 -4 ท่านขณะขับขี่นุ่มสบาย เงียบไร้เสียงรบกวนการนอนพักผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุงมลภาวะเป็นศูนย์ไม่ส่งผลให้โลกร้อน ลดฝุ่นควันหรือฝุ่น PM2.5ควบคู่ไปกับการท าวิจัย ศึกษาและประเมินต้นทุนการผลิตจริง เพื่อการวางแผนการผลิตแบบ Mass Product ที่สามารถน าเสนอขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทยได้ในราคาที่สมเหตุผล

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

  พ, 11/09/2019 - 14:07 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่1

  สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

  ติดต่อ บริษัท  บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) 02-817-5555-7

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจอดรถอัจฉริยะ

  พ, 01/08/2018 - 13:35 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร

  พฤ, 26/04/2018 - 14:38 — admin5
  รายละเอียด: 

  ใช้หุ่นยนต์ 6 แกน สําหรับจาํลองการขับขี่รถโดยเชื่อมโยงกับซอฟแวร์จําลองการขับรถ

   

  นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

  นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   8000000
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60)

   พ, 04/10/2017 - 14:12 — admin5
   รายละเอียด: 

   ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย

        (Elevators for the elderly)

   โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

                     ระบบลิฟต์ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบไม่มีห้องเครื่อง ทำให้ 

              ลิฟท์มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งในบ้านพักอาศัยได้ ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาต่ำ ทำงานเงียบ มี

              ความทนทานสูง สวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ประกอบติดตั้งได้ง่าย

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ราคาเครื่องจักร: 
    200000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ

    พฤ, 05/07/2012 - 00:25 — admin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2551
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว